جهت پذيرش کتاب براي بررسي در شوراي انتشارات پس از مطالعه آيين نامه نشر دانشگاه (کلیک نمایید)  و پذيرفتن آن، ستندات زير بايستي توسط مولف/مترجم در سامانه جامع اطلاعات پژوهشی (پژوهان) ثبت و ارسال شود

فرم پيشنهاد چاپ کتاب توسط مولف

گواهی اصالت تالیف کتاب

فرم پيشنهاد چاپ کتاب توسط مترجم

گواهی اصالت ترجمه کتاب

 * راهنماي نگارش منابع به شيوه ونکوور

 

در خصوص کتب تالیفی:

تکمیل و ارسال فرم های مربوط به تالیف، اماده سازی پیش نویس کتاب تالیفی و در پایان ثبت و ارسال به کارشناس پژوهشی در سامانه پژوهان

ضوابط تأليف کتاب:

تالیف اثري است كه در آن مؤلف و يا مؤلفان اثر يافته­ ها و يا نظرهاي شخصي، يا اشخاص صاحب نظر را پردازش و با نظر خود به صورت هماهنگ و مجموعه ­اي تخصصي و كامل در قالب يك موضوع مطرح مي­ كنند.

استانداردهاي تأليف عبارتند از:

1. مشخص بودن هدف كتاب و هماهنگي و تناسب مطالب با يكديگر و با هدف كتاب.

2. استفاده از منابع معتبر، به روز بودن منابع و مآخذ (حسب مورد) و باید بیش از 5 درصد منابع مربوط به مولفین کتاب باشد.

3. طرح و پردازش يافته­ هاي خود و ديگران.

4. صفحه آرایی ابتدایی کتاب بر اساس نوع خط  B Nazanin 12 و  فاصله خطوط یک سانتی متری و داشتن کمترین فضای سفید در حاشیه ها

 ملاك­ هاي تأليف عبارتند از:

1. بيان هدف كتاب در پيشگفتار و رعايت آن در متن.

2. اشاره به يافته هاي منتشر شده ديگران در ارتباط با موضوع كتاب در متن و همچنین ارجاع به يافته ­ها و نظرات مؤلف در متن كتاب

3. باید بیش از 5 درصد منابع مربوط به مولفین کتاب باشد و ارجاع به آخرين يافته­ ها و منابع مرتبط با موضوع كتاب

 نشانگرهاي تأليف عبارتند از:

1. بيان هدف در پيشگفتار.

2. ارجاع درون متني به يافته­ ها و نظرات مؤلف در متن كتاب و سايرين با توجه به ضوابط تأليف.

3. ذكر منابع و مآخذ، استانداردهاي مرتبط با موضوع، نزديك به تاريخ انتشار كتاب (ترجيحاً 2 تا 5 سال اخير) و توجيه منابعي كه از نظر تاريخي، براي موضوع مورد نظر بايد عرضه شود.

5. جامعيت مباحث و فصول، در چارچوب هدف­ هاي ويژه تشكيل دهنده كتاب.

6. خلاصة مفاهيم اصلي هر فصل در پايان فصل مربوطه.

 تبصره:

 به طور كلي شورای انتشارات دانشگاه می تواند در موارد خاص از بعضي شرايط فوق بنا به تشخيص خود چشم ­پوشي كنند.

 

*تفاوت تالیف با گردآوری و تدوین:

در تالیف مسائل و نظرات و کتابهای دیگران برای ارائه ی نظریه و تفکر شخصی مولف استفاده می شود در صورتی که در گردآوری و تدوین نظریات دیگران تنها برای مجموعه شدن و انتقال یکجا به مخاطب بدون اظهار نظر

گردآوری کننده جمع آوری می گردد.

                                                                           

در خصوص کتب ترجمه:

1. تکمیل و ارسال فرمهای مربوط به ترجمه (ذکر شده در بالا) در سامانه پژوهان

2. ارسال یک نسخه از آخرين چاپ کتاب اصلی به اداره انتشارات و  یا ارسال فایلPDF کتاب اصلی از طریق ثبت در سامانه پژوهان

3. ترجمه دو فصل از کتاب اصلی یا ترجمه کل کتاب از طریق ثبت در سامانه پژوهان

4. اسکن صفحه عنوان و شناسه کتاب اصلی از طریق ثبت در سامانه پژوهان

 تعريف ترجمه:

ترجمه اثري است كه صاحب اثر، مفهوم و محتواي كامل يك كتاب را از يك زبان به زبان ديگر بر مي­گرداند.

 انواع ترجمه را مي­توان به دسته تقسيم كرد:

الف- تحت اللفظي – ب- مفهومي – ج – آزاد.

  استانداردهاي ترجمه عبارتند از:

1. حفظ ساختار كتاب« حفظ فصل­ بندي، بخش ­بندي، پاراگراف بندي، نوع و اندازه حروف كتاب»

2. حفظ امانت داري كتاب اصلي، « حفظ مفهوم كتاب بدون هيچگونه حشو و زوائد».

3. دقت در ترجمه، «حذف هيچيك از كلمات اصلي، عبارات، جملات و پاراگراف­ها مجاز نمي­ باشد».

4. استفاده از معادل­ هاي مناسب و رايج براي واژگان.

5. به كار بردن واژگان انتخاب شده براي كلمات به طور يكسان در تمام متن .

6. صفحه آرایی ابتدایی کتاب بر اساس نوع خط  B Nazanin 12 و فاصله خطوط یک سانتی متری و داشتن کمترین فضای سفید در حاشیه ها

7. تعداد صفحات کتاب باید بیش از 110 صفحه باشد.

 ویژگی های مورد لزوم جهت ارائه پیش نویس آثار:

1. حداقل حجم کتاب (اعم از تالیف ,ترجمه یا تدوین) با فونت B Nazanin 12 و قطع وزیری (22 سطری) باید بیش از 110صفحه باشد به شرط آنکه بیش از 20% کتاب مربوط به تصاویر و جداول نباشد. در موارد خاص تصمیم گیری برعهده شورای انتشارات دانشگاه است.

2. فهرست مطالب در ابتدای کتاب آورده شود و ایندکس در انتهای کتاب آورده شود.

3. منابع در متن اصلی کتاب شماره گذاری شود و منابع حداکثر مربوط به 3 تا5 سال گذشته در مورد تالیف و 2سال گذشته مربوط به ترجمه باشد.

4. منابع مورد استفاده در پایان هر فصل ارائه شود و منابع بر اساس شیوه ونکوور نوشته شود.

5. کلیه اصطلاحات لاتین معادل یابی شده و در زیر نویس ارائه گردد .

6. در ابتدای هر فصل اهداف مربوطه و در انتهای آن خلاصه مطالب آورده شود.

7.  منابع مربوط به شکل ها، جداول یا نمودارها در زیر نویس آنها ذکر شود.

 

شرایط عمومی جهت چاپ آثار:

1. کتاب چاپ شده باید کاملا منطبق با نسخه نهایی داوری شده و مصوب شورای انتشارات دانشگاه باشد. در صورت افزودن هرگونه مطلبی به محتوای کتاب پس از انجام مراحل داوری و اخذ تائیدیه،لازم است نویسنده نسخه جدید را جهت بررسی مجدد به شورای انتشارات دانشگاه ارسال نماید

2. پس از اخذ تاییدیه کتاب، هرگونه افزودن و یا حذف اسامی نویسندگان و مترجمین باید در شورای انتشارات دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گیرد.

3. نویسندگان و مترجمین کتب لازم است حداکثر در عرض 1 ماه  پس از اخذ تائیدیه نسخه نهائی کتاب قبل از چاپ، فایل الکترونیک کتاب به صورت CD و یک نسخه پرینت شده را به اداره انتشارات دانشگاه ارسال نمایند.

4. در صورتی که بیش از 6 ماه از زمان تائید کتاب توسط شورای انتشارات دانشگاه ، چاپ آن  به تأخیر افتد این شورا هیچ حمایتی در مورد کتاب نخواهد داشت.

5. بعد از چاپ نهایی کتاب 10 نسخه به نویسندگان تحویل خواهد شد.

6. در مورد تجدید چاپ کتاب های قبلی دانشگاه لازم است نویسندگان و مترجمین چنانچه ویرایشی در کتاب اعمال کرده اند آن را به شورای انتشارات دانشگاه ارسال نمایند. در غیر اینصورت فقط درخواست تجدید چاپ خود را ارسال نمایند.

7. کلیه کتبی که با تصویب شورای انتشارات دانشگاه چاپ می شوند باید با نام و آرم دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر گردند.

 مراحل داوری آثار:

1. نویسندگان و مترجمین باید فایل کتاب تالیفی و یا ترجمه خود را به همراه فرمهای مربوطه در سامانه پژوهان ثبت نموده تا قابلیت بررسی در شورای انتشارات دانشگاه را پیدا کند. در مورد کتب ترجمه شده اصل کتاب نیز ارائه شود.

2. متن کتاب به حداقل 2 داور پیشنهادی شورای انتشارات دانشگاه، توسط کارشناس اداره انتشارات ارسال می گردد.

3. از داوران انتظار می رود حداکثر ظرف مدت 1-2 ماه با توجه به تعداد صفحات کتاب، نسبت به تکمیل فرم داوری و ارسال آن به کارشناس اداره انتشارات اقدام نمایند.

4. نظرات داوران در شورای انتشارات دانشگاه مطرح و پس از بررسی، نظرات اصلاحی به نویسندگان اعلام می گردد.

5. در صورت نیاز متن اصلاح شده جهت داوری مجدد برای داوران  ارسال می گردد.

 تبصره:

نام داوران کاملا محرمانه خواهد بود و متن ارسالی جهت داوران نیز فاقد نام نویسندگان و مترجمین می باشد.

  ضوابط کلی مربوط به چاپ آثار:

1. اخذ تاییدیه شورای انتشارات دانشگاه

2. وجود اطلاعات مربوط به فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا)

3. درج آرم دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر روی جلد کتاب و تایید طرح جلد کتاب توسط کارشناس انتشارات دانشگاه

حق‌الزحمه صاحبان آثار چاپ شده:

 پرداخت حق الزحمه تالیف و ترجمه کتاب به مولفین و مترجمین

حق‌الزحمه داوری کتاب:

 پرداخت حق الزحمه داوری به داوران

               مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 18، دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزی / تلفن:05138514300 / نمابر: 05138513400 / کد پستی:9137673119/ پست الکترونیک: publication[at]mums.ac.ir