نمایشگاه و فروشگاه های دائمی کتاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 گروه نشریات و کتب: خيابان دانشگاه، بین دانشگاه 16 و 18، کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه نشریات و کتب

  کارشناس گروه نشریات و کتب: الهه نوری         05138514300

  پست الکترونیک:publication[at]mums.ac.ir

 

 فروشگاه شماره 1: ميدان شريعتي (تقي آباد) ابتداي خيابان احمد آباد، جنب فروشگاه کتاب جهاد دانشگاهی

 شماره تماس: 38441836 -051

 فروشگاه شماره 2: پردیس دانشگاه، بین دانشکده پزشکی و دندانپزشکی

 شماره تماس: 38841619- 051

               مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 18، دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزی / تلفن:05138514300 / نمابر: 05138513400 / کد پستی:9137673119/ پست الکترونیک: publication[at]mums.ac.ir