اداره انتشارات دانشگاه از واحدهای زيرمجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد که از تاريخ 1365 با هدف گسترش و تسهيل چاپ آثار ارزشمند اساتيد محترم به خصوص پيشکسوتان در کليه زمينه های علوم پزشکی تاسيس گرديده است. اداره انتشارات درخواست اوليه چاپ کتب تاليفي و ترجمه را (طبق فرآيندهاي تعريف شده) دريافت نموده و در شورای انتشارات دانشگاه جهت تصميم گيری مطرح می نماید.

تعداد اعضای شوراي انتشارات ۱۴ نفر بوده که به پيشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه از افراد صاحب نظر و دارای تاليفات در تخصصهاي مختلف و با ابلاغ حکم عضويت به مدت دو سال از طرف رياست محترم دانشگاه انتخاب مي گردند. اين شورا که هر سه هفته يکبار روزهایچهارشنبه تشکيل جلسه ميدهد اهداف ذيل را دنبال مي نمايد:

  سياست گذاري چگونگي نشر
  بررسي درخواستهاي رسيده جهت نشر کتاب
  تعيين کتب برگزيده و اهدای جوايز در مناسبتهای مختلف از جمله هفته کتاب و هفته پژوهش
  هماهنگی لازم جهت اخذ امتياز خود آموزی کتب چاپ شده از سوی وزارت متبوع
چاپ و عرضه کتاب هاي مختلف علوم پزشکي (پزشکي- داروسازي- دندان پزشکي- پرستاري و مامايي - پيراپزشکي و بهداشت)

اداره انتشارات دانشگاه يكي از واحدهاي تحت نظارت معاونت پژوهشي دانشگاه بوده که داراي وظايف و اختيارات ذيل مي باشد:

پذيرش آثار پيشنهادي از طرف معاونین پژوهشی دانشكده‌هاي تابعه دانشگاه به منظور طرح در شوراي انتشارات جهت چاپ و نشر آنها

تنظيم برنامه‌ها و دستور جلسات شوراي انتشارات، تهيه صورت جلسه ازجلسات و اجرای مصوبات شورا

 پيگيري امور و نظارت بر کل جريان انتشارات شامل امور اداري، مالي، فني، علمي، پژوهشي و امور مربوط به وزارت ارشاد

 چاپ و انتشار كتب مصوب شوراي انتشارات دانشگاه

چاپ و انتشار فصلنامه‌ها و مجلات علمي و پژوهشی دانشگاه

 تشويق و ترغيب اعضاء هيئت علمي به ترجمه و تأليف كتب علمي و درسي مورد نياز براي رشته‌هاي موجود دانشگاهي

 عرضه و فروش انتشارات دانشگاه در نمایشگاههای داخلی و نمایشگاه بین المللی تهران

 همكاري با مؤسسات انتشاراتي ساير دانشگاههای علوم پزشکی کشور به منظور مبادله کتاب

 برآورد بودجه و نيازهاي ساليانه مربوط به ادراه انتشارات

 تهيه گزارش عملكرد مالي ساليانه و ارائه به شورا در پايان هر سال مالي

 


       
  آدرس: مشهد ،خیابان دانشگاه، دانشگاه 18، دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزی، اداره انتشارات  
  تلفن:38514300 051  
  نمابر:38514300 051  
  کد پستی :  
  پست الکترونیک :  
  سامانه پیام کوتاه :