معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

دكتر محسن تفقدی


مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر بیژن ملائکه

مشهد، خیابان دانشگاه، بين دانشگاه ۱۶ و ۱۸، دانشکده بهداشت، كتابخانه مركز، اداره انتشارات

تلفن: 38514300-051           نمابر: 38513400-051 

  اعضای شورای انتشارات

 دکتر رسول صاحب علم (سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی)
 دکتر حسین حسین زاده (عضو هیات علمی دانشکده داروسازی)
 دکتر محمدرضا فیاضی بردبار (عضو هیات علمی دانشکده پزشکی)
 دکتر محمد خواجه دلوئی (عضو هیات علمی دانشکده پزشکی)
 دکتر سیده مریم امید خدا (عضو هیات علمی دانشکده دندان پزشکی)
 دکتر سیده نگار اسعدی (عضو هیات علمی دانشکده بهداشت)
 دکتر هادی استادی مقدم (عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی)
 دکتر مهدی یوسفی (عضو هیات علمی دانشکده طب سنتی)
 خانم طیبه پورغزنین (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی)

   
   


 

               مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 18، دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزی / تلفن:05138514300 / نمابر: 05138513400 / کد پستی:9137673119/ پست الکترونیک: publication[at]mums.ac.ir