کارکنان مرکزی

ریاست انتشارات دانشگاه

دکتر رامین صادقی (پزشکی هسته ای-دانشیار دانشکده پزشکی)

 مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

  مشهد، خیابان دانشگاه، بين دانشگاه ۱۶ و ۱۸، دانشکده بهداشت، كتابخانه مركز، اداره انتشارات

                                تلفن: 38514300-051           نمابر: 38513400-051             

کارشناس انتشارات دانشگاه

الهه نوری

خيابان دانشگاه، بین دانشگاه 16 و 18، کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اداره انتشارات

             تلفن: 38514300 051            نمابر: 38513400-051            

                                                                            کارکنان فروشگاه و نمايشگاه دائمي کتاب

 مهندس احمد واسعی (مدیریت اجرایی فروشگاه و نمایشگاه کتاب)

 رمضان فهیمی (مسئول فروشگاه و نمایشگاه کتاب)

 مهندس زوبين هاديزاده (مسئول کامپيوتر و متصدي فروش)

 علي اشرف مطاعي (متصدي فروش)

 سيد رضا حسيني (متصدي فروش)

 محمد علي متجدد (متصدي فروش)

 اسماعيل ثنايي (مسئول حسابداري)

 رمضان نظر زاده (مسئول خدمات)

 

       
  آدرس: مشهد ،خیابان دانشگاه، دانشگاه 18، دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزی، اداره انتشارات  
  تلفن:38514300 051  
  نمابر:38514300 051  
  کد پستی :  
  پست الکترونیک :  
  سامانه پیام کوتاه :