جهت پذيرش کتاب براي بررسي در شوراي انتشارات پس از مطالعه آيين نامه نشر دانشگاه (کلیک نمایید)  و پذيرفتن آن، مستندات زير بايستي توسط مولف/مترجم در سامانه جامع اطلاعات پژوهشی (پژوهان) ثبت و ارسال شود (براي اطلاعات بيشتر به فرآيند بررسي کتب تاليفي (کلیک نمائید)/ترجمه کامل (کلیک نمائید) /ترجمه دو فصل (کلیک نمائید) مراجعه فرماييد.

(جهت دریافت فرمهای زیر بر روی هر عنوان کلیک نمائید)

 فرم پيشنهاد چاپ کتاب توسط مولف

گواهی اصالت تالیف کتاب

فرم پيشنهاد چاپ کتاب توسط مترجم

گواهی اصالت ترجمه کتاب

 

* راهنماي نگارش منابع به شيوه ونکوور

در خصوص کتب تالیفی:

1. تکمیل و ارسال فرمهای مربوط به تالیف (ذکر شده در بالا) در سامانه پژوهان

 2. ارسال پيش نويس کتاب تاليفي از طریق ثبت در سامانه پژوهان

 3. در پایان تایید و ارسال به کارشناس پژوهشی در سامانه پژوهان

ضوابط تأليف کتاب:

 تالیف اثري است كه در آن مؤلف و يا مؤلفان اثر يافته­ها و يا نظرهاي شخصي، يا اشخاص صاحب نظر را پردازش و با نظر خود به صورت هماهنگ و مجموعه ه­اي تخصصي و كامل در قالب يك موضوع مطرح مي­ كنند.

 ويژگيهاي مؤلف:

 1- سابقه تدريس يا تحقيق در رشته تخصصي كتاب

 2- دارا بودن مقالات چاپ شده مرتبط با موضوع كتاب.

 3- مرتبط بودن موضوع كتاب با رشته تخصصي مؤلف.

 4- تسلط به مهارت­هاي نوشتاري زبان فارسي.

 استانداردهاي تأليف عبارتند از:

 1- مشخص بودن هدف كتاب.

 2- استفاده از منابع معتبر.

 3- طرح و پردازش يافته­ هاي خود و ديگران.

 4- هماهنگي و تناسب مطالب با يكديگر و با هدف كتاب.

 5- به روز بودن منابع و مآخذ ( حسب مورد).

 6- جامعيت مباحث در موضوع مورد بحث.

 7- نظم منطقي در توالي فصول كتاب.

8. صفحه آرایی ابتدایی کتاب بر اساس نوع خط  B Nazanin  12   و  فاصله خطوط یک سانتی متری و داشتن کمترین فضای سفید در حاشیه ها

9. تعداد صفحات کتاب باید بیش از 110 صفحه باشد.

 ملاك­هاي تأليف عبارتند از :

 1- بيان هدف كتاب در پيشگفتار و رعايت آن در متن.

 2- اشاره به يافته هاي منتشر شده ديگران در ارتباط با موضوع كتاب در متن.

 3- ارجاع به يافته ­ها و نظرات مؤلف در متن كتاب.

4. باید بیش از 5 درصد منابع مربوط به مولفین کتاب باشد.

 5- دارا بودن طرح مفاهيم تشكيل دهنده موضوع كتاب.

 6- ارجاع به آخرين يافته­ ها و منابع مرتبط با موضوع كتاب.

 7- عرضه مطالب كتاب به صورت دسته­ بندي شده و مرتبط به هم بطوري كه يك متن به هم پيوسته را نمايان كند.

 8- جامع و مانع بودن موضوعات و مباحث كتاب.

 9- برخورداري از يك نظم منطقي در ترتيب فصول و مطالب ارائه شده با توجه به هدف و عنوان كتاب.

 نشانگرهاي تأليف عبارتند از:

 1- بيان هدف در پيشگفتار.

 2- ارجاع درون متني با توجه به شيوه­ نامه تأليف و ترجمه.

 3- ارجاع درون متني به يافته­ ها و نظرات مؤلف در متن كتاب و سايرين با توجه به ضوابط تأليف.

 4- ميزان تطابق طرح مفاهيم تشكيل­ دهنده موضوع كتاب با فصل­ها، زير فصل­ها،  بخشها، زير بخشها، اشكال و نمودارهاي كتاب.

 5- ذكر منابع ومآخذ، استانداردهاي مرتبط با موضوع، نزديك به تاريخ انتشار كتاب(ترجيحاً 2 تا 5 سال اخير) و توجيه منابعي كه از نظر تاريخي، براي موضوع مورد نظر بايد عرضه شود.

 6- جامعيت مباحث و فصول، در چارچوب هدف­ هاي ويژه تشكيل دهنده كتاب.

 7- خلاصة مفاهيم اصلي هر فصل در پايان فصل مربوطه.

 تبصره:

 به طور كلي شورای انتشارات دانشگاه می تواند در موارد خاص از بعضي شرايط فوق بنا به تشخيص خود چشم­پوشي كنند.

 *تفاوت تالیف با گردآوری و تدوین:

در تالیف مسائل و نظرات و کتابهای دیگران برای ارائه ی نظریه و تفکر شخصی مولف استفاده می شود در صورتی که در گردآوری و تدوین نظریات دیگران تنها برای مجموعه شدن و انتقال یکجا به مخاطب بدون اظهار نظر

گردآوری کننده جمع آوری می گردد.

                                                                           

در خصوص کتب ترجمه:

1. تکمیل و ارسال فرمهای مربوط به ترجمه (ذکر شده در بالا) در سامانه پژوهان

2. ارسال یک نسخه از آخرين چاپ کتاب اصلی به اداره انتشارات و  یا ارسال فایلPDF کتاب اصلی از طریق ثبت در سامانه پژوهان

3. ترجمه دو فصل از کتاب اصلی یا ترجمه کل کتاب از طریق ثبت در سامانه پژوهان

4. اسکن صفحه عنوان و شناسه کتاب اصلی از طریق ثبت در سامانه پژوهان

 ضوابط ترجمه کتاب:

تعريف ترجمه:

ترجمه اثري است كه صاحب اثر، مفهوم و محتواي كامل يك كتاب را از يك زبان به زبان ديگر بر مي­گرداند.

 انواع ترجمه را مي­توان به دسته تقسيم كرد:

الف- تحت اللفظي – ب- مفهومي – ج – آزاد.

با توجه به دسته­بندي ذكر شده ترجمه مطلوب آن است كه مترجم ساختار كتاب اصلي را حفظ و متن را به دقت و با استفاده از معادل­هاي مناسب و رايج و با رعايت يكنواختي در سراسر كتاب به طور سودمند به زبان

فارسي آن چنان برگرداند، كه براي خواننده فارسي زبان قابل فهم باشد.

 استانداردهاي ترجمه عبارتند از:

1- حفظ ساختار كتاب« حفظ فصل­بندي، بخش­بندي، پاراگراف­بندي، نوع و اندازه حروف كتاب»

2- حفظ امانتداري كتاب اصلي، « حفظ مفهوم كتاب بدون هيچگونه حشو و زوائد».

3- دقت در ترجمه، « حذف هيچيك از كلمات اصلي، عبارات، جملات و پاراگراف­ها مجاز نمي­باشد».

4- استفاده از معادل­هاي مناسب و رايج براي واژگان.

5- به كار بردن واژگان انتخاب شده براي كلمات به طور يكسان در تمام متن .

6- حفظ سودمندي اثر با توجه به هدف كتاب اصلي براي خواننده با اضافه كردن توضيحات و پاورقي و يادداشت­ها درپايان كتاب ( در صورت نياز) .

 

7. صفحه آرایی ابتدایی کتاب بر اساس نوع خط  B Nazanin  12   و  فاصله خطوط یک سانتی متری و داشتن کمترین فضای سفید در حاشیه ها

8. تعداد صفحات کتاب باید بیش از 110 صفحه باشد.

ويژگي­هاي كتاب مطلوب براي ترجمه:

1-  كتاب مورد ترجمه از زبان ديگر ترجمه نشده باشد و به زبان اصلي باشد(در غير اين صورت، تشخيص بر عهده شورای انتشارات دانشگاه است).

2- ناشر كتاب اصلي معتبر باشد.

3- مؤلف كتاب اصلي شناخته شده و پژوهشگري برجسته در موضوع كتاب باشد.

4- در مورد كتاب­هاي درسي، كتاب به عنوان كتاب درسي دانشگاه­هاي معتبر جهان باشد.

5- از انتشار آخرين چاپ كتاب بيش از 5 سال نگذشته باشد (مگر دربارة كتاب­هاي مرجع كه تشخيص آن بر عهده شورای انتشارات دانشگاه مي­باشد).

6- طيف مخاطبان كتاب مشخص باشد و حتي­الامكان در رشته مربوطه بخش گسترده­اي را پوشش دهد.

ويژگي­هاي مترجم:

1. مترجم به زبان اصلي كتاب تسلط داشته باشد.

2- موضوع كتاب در رابطه با رشته تخصصي مترجم باشد و يا مترجم موضوع كتاب را  تدريس كرده باشد.( به تشخيص شورای انتشارات دانشگاه).

3- با واژگان تخصصي معادل و رايج در زبان فارسي آشنا باشد.

4- به مهارت­هاي نوشتاري زبان فارسي تسلط داشته باشد.

5- حداقل دو مقاله به زبان اصلي يا تخصصي داشته باشد. (مگر به تشخيص شوراي تخصصي انتشارات و در صورت نياز استعلام از شورای انتشارات دانشگاه)

6- مترجم حداقل دو مقاله به زبان فارسي به چاپ رسانده باشد.

تبصره:

بطور كلي شورای انتشارات دانشگاه می تواند در موارد خاص از بعضي شرايط فوق بنا به تشخيص خود چشم پوشي كنند.

  

ویژگی های مورد لزوم جهت ارائه پیش نویس آثار:

 1. حداقل حجم کتاب (اعم از تالیف ,ترجمه یا تدوین) با فونت B Nazanin 12 و قطع وزیری (22 سطری) باید بیش از 110صفحه باشد به شرط آنکه بیش از 20% کتاب مربوط به تصاویر و جداول نباشد. در موارد خاص تصمیم گیری

برعهده شورای انتشارات دانشگاه است.

 2. فهرست مطالب در ابتدای کتاب آورده شود.

 3. ایندکس در انتهای کتاب آورده شود .

 4. منابع در متن اصلی کتاب شماره گذاری شود.

 5. منابع حداکثر مربوط به 3 سال گذشته باشد.

 6. منابع مورد استفاده در پایان هر فصل ارائه شود.  

 7. منابع بر اساس شیوه ونکوور نوشته شود.

 8. کلیه اصطلاحات لاتین معادل یابی شده و در زیر نویس ارائه گردد .

 9.  در ابتدای هر فصل اهداف مربوطه و در انتهای آن خلاصه مطالب آورده شود.

 10.  منابع مربوط به شکل ها، جداول یا نمودارها در زیر نویس آنها ذکر شود.

 شرایط عمومی جهت چاپ آثار:

 1- کتاب چاپ شده باید کاملا منطبق با نسخه نهائی داوری شده و مصوب شورای انتشارات دانشگاه باشد. در صورت افزودن هرگونه مطلبی به محتوای کتاب پس از انجام مراحل داوری و اخذ تائیدیه،لازم است نویسنده

نسخه جدید را جهت بررسی مجدد به شورای انتشارات دانشگاه ارسال نماید

 2-پس از اخذ تاییدیه کتاب، هرگونه افزودن و یا حذف اسامی نویسندگان و مترجمین باید در شورای انتشارات دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گیرد.

 3-نویسندگان و مترجمین کتب لازم است  حداکثر در عرض 1 ماه  پس از اخذ تائیدیه  نسخه نهائی کتاب قبل از چاپ، فایل الکترونیک کتاب به صورت  CDو یک نسخه پرینت شده را به اداره انتشارات دانشگاه ارسال نمایند.

 4- در صورتی که بیش از 6 ماه از زمان تائید کتاب توسط شورای انتشارات دانشگاه ، چاپ آن  به تأخیر افتد این شورا هیچ حمایتی در مورد کتاب نخواهد داشت.

 5-بعد از چاپ نهایی کتاب 10 نسخه به نویسندگان تحویل خواهد شد.

 6-در مورد تجدید چاپ کتاب های قبلی دانشگاه لازم است نویسندگان و مترجمین چنانچه ویرایشی در کتاب اعمال کرده اند آن را به شورای انتشارات دانشگاه ارسال نمایند. در غیر اینصورت فقط درخواست تجدید چاپ خود

را ارسال نمایند.

 7- کلیه کتبی که با تصویب شورای انتشارات دانشگاه چاپ می شوند باید با نام و آرم دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر گردند.

  مراحل داوری آثار:

 1. نویسندگان و مترجمین باید فایل کتاب تالیفی و یا ترجمه خود را به همراه فرمهای مربوطه در سامانه پژوهان ثبت نموده تا قابلیت بررسی در شورای انتشارات دانشگاه را پیدا کند. در مورد کتب ترجمه شده اصل کتاب نیز

ارائه شود.

 2.متن کتاب به حداقل 2 داور پیشنهادی شورای انتشارات دانشگاه، توسط کارشناس اداره انتشارات ارسال می گردد.

 3. از داوران انتظار می رود حداکثر ظرف مدت 1-3 ماه با توجه به تعداد صفحات کتاب، نسبت به تکمیل فرم داوری و ارسال آن به کارشناس اداره انتشارات اقدام نمایند.

 4. نظرات داوران در شورای انتشارات دانشگاه مطرح و پس از بررسی، نظرات اصلاحی به نویسندگان اعلام می گردد.

 5. در صورت نیاز متن اصلاح شده جهت داوری مجدد برای داوران  ارسال می گردد.

 تبصره:

نام داوران کاملا محرمانه خواهد بود و متن ارسالی جهت داوران نیز فاقد نام نویسندگان و مترجمین می باشد.

 ضوابط کلی مربوط به چاپ آثار:

 1. اخذ تاییدیه شورای انتشارات دانشگاه

 2. وجود اطلاعات مربوط به فهرست نویسی پیش از انتشار ( فیپا )

 3. درج آرم دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر روی جلد کتاب و تایید طرح جلد کتاب توسط کارشناس انتشارات دانشگاه

 حق‌الزحمه صاحبان آثار چاپ شده:

 پرداخت حق الزحمه تالیف و ترجمه کتاب به مولفین و مترجمین

 حق‌الزحمه داوری کتاب:

 پرداخت حق الزحمه داوری به داوران

 

 


       
  آدرس: مشهد ،خیابان دانشگاه، دانشگاه 18، دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزی، اداره انتشارات  
  تلفن:38514300 051  
  نمابر:38514300 051  
  کد پستی :  
  پست الکترونیک :  
  سامانه پیام کوتاه :